Alla kan vi spara pengar genom att tänka till lite grann

Att spara pengar kan låta enklare än vad det faktiskt är att göra. Men trots detta är det fullt möjligt för de flesta av oss att sträva efter en större ekonomisk frihet. Detta så länge som vi tänker på rätt sätt och har en tydlig handlingsplan. Här går vi därför igenom några enkla steg som du kan vidta för att lägga undan en lite större slant varje månad. Genom att följa dessa kommer du kunna lägga en bra grund för en bättre ekonomi!

4 bra tips till dig som vill kunna spara pengar på lite sikt

När du vill kunna spara pengar bör du tänka på att:

  • Sätta tydliga ekonomiska mål. Börja med att sätta upp ett antal ekonomiska mål på kort, medellång och längre sikt. Det kan till exempel handla om att du vill betala av dina lån, att du vill skapa en budget eller att du vill spara till handpenningen för en bostad. Oavsett vilka dina mål är behöver du sätta upp sådana för att kunna hålla ögonen på bollen under din resa framåt.
  • Ta fram en realistisk hushållsbudget. Du bör även hålla koll på dina inkomster och utgifter för att bilda dig en bra uppfattning om hur din ekonomi ser ut. Placera in dina utgifter i olika kategorier och prioritera dina behov framför dina begär. På så vis kan du fördela dina pengar på ett mer effektivt sätt och kanske hitta vissa områden där du kan skära ner dina kostnader lite grann.
  • Betala av skulderna med högst ränta först. Du kan spara pengar på lite längre sikt genom att betala av dina kostsamma skulder. Men när du gör detta är det viktigt att du börjar med att betala av de skulderna som har den allra högsta räntan först. Detta samtidigt som du fortfarande betalar minimibeloppet varje månad på de övriga skulderna. Genom att göra detta kommer du över tid kunna frigöra mer pengar varje månad.
  • Skapa en buffert för nödfall. Det är bra att ha en buffert för nödfall. Genom att skapa en sådan kan du slippa förlita dig på kreditkort och lån när du drabbas av oförutsedda utgifter. Sträva efter att spara åtminstone 3-6 månaders kostnader i din buffert.