Kapitalomsättningshastighet är ett viktigt nyckeltal

Kapitalomsättningshastighet är ett mått som mäter i vilken hastighet omsätter sitt kapital. Måttet används för att beskriva förhållandet mellan företagets nettoförsäljning och det värde som företaget genomsnittligt har i form av tillgångar över tid. Detta är ett nyckeltal som kan hjälpa dig att avgöra huruvida ett bolag genererar tillräckligt mycket intäkter i förhållande till tillgångarna i balansräkningen.

Vad menas egentligen med detta?

Enkelt förklarat är detta ett mått som visar hur mycket intäkter företaget tjänar utifrån sina samlade tillgångar. Ju högre siffra desto mer effektivt hanterar bolaget sina tillgångar.

 

Med detta sagt bör du även ta hänsyn till bolagets bransch när du analyserar det utifrån detta värde. Till exempel är detta nyckeltal ofta högre för företag som är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Dessa bolag ligger ofta på en siffra om 2 eller högre.

Hur ska jag tolka ett bolags kapitalomsättningshastighet?

Ett bolags kapitalomsättningshastighet är ett viktigt nyckeltal som du bör ta hänsyn till när du analyserar bolaget. I slutändan kan nämligen detta värde vara avgörande för huruvida du vill investera i det aktuella företaget eller ej.

 

Du kan tolka detta nyckeltal på följande sätt:

 

  • Om det är < 1: Om ett bolag har en kapitalomsättningshastighet som är lägre än 1 är detta negativt. Det innebär nämligen att företaget inte genererar tillräckligt mycket intäkter för att klara sig året ut som det ser ut i dagsläget. Detta kan bero på antingen lägre försäljning än konkurrenterna eller att företaget har ett mindre lager. Undantaget från denna regel är om bolaget ifråga har ett värde på exempelvis 0,9 och konkurrenterna i branschen ligger betydligt lägre än så – då är detta ändå positivt.
  • Om det är > 1: Om värdet istället är högre än 1 är detta alltid bra. Det betyder nämligen att bolaget kan generera tillräckligt mycket intäkter. Men det finns samtidigt vissa undantag från denna regel. Om företaget till exempel är verksamt inom detaljhandeln kan det vara så att de totala tillgångarna överlag är låga. Då kan många bolag i sektorn ligga på ett värde som alltid överstiger 2. Om det bolag som du analyserar då ligger på 1,5 är detta inte särskilt bra.