Falsk trygghet i preferensaktier

I takt med att räntorna på världsmarknaden sjunkit och priserna på aktier stigit har preferensaktier blivit ett allt mer intressant alternativ. Hög direktavkastning, regelbundna utdelningar och en begränsad risk låter bra. Vad är haken? Preferensaktier kan vara utmärkt att äga i kombination med vanliga aktier. Samtidigt finns en risk att invaggas i falsk trygghet.

Förtur är ingen garanti

Till saken hör att förtur endast innebär att preff-ägarna går före ägarna av stamaktier om företaget får det tufft med finanserna. Någon som äger A-aktien i bolag X kan alltså inte få någon utdelning förrän preff-ägarna fått sitt. Det innebär dock inte att det alltid är utdelning. Bolagsstämman kan besluta om att skippa utdelningen eller göra undantag från principerna.

Skulle utdelningarna utebli men senare återinföras har du som äger preferensaktier ofta rätt att få ränta på den uteblivna utdelningen. I varje fall i teorin. I praktiken kan det finnas stor risk att ett företag med krass ekonomi aldrig någonsin kommer att betala dig utdelningen, med eller utan ränta.

I värsta fall kan det uppstå en konflikt mellan dem som äger stamaktier och dem som äger preferensaktier. Eftersom stamaktieägarna har större rösträtt finns en risk att preferensaktieägarna blir överkörda.

Risk med begränsad kurs

Det kan kännas tryggt med utdelningar varje månad men glöm då inte att det inte bara är utdelningarna som räknas. Egentligen är totalavkastningen på en investering mer intressant. Aktier har en kurs som kan gå upp eller ner. Vissa aktier och de flesta preferensaktier har utdelningar. Totalavkastningen är hur mycket kursen ändras plus de sammanlagda utdelningarna under en period.
I preferensaktier brukar kursen inte stiga så mycket på grund av inlösenkursen. Den begränsar uppåtsidan. Därför är totalavkastningen ofta ganska dålig jämfört med vanliga aktier.

Lite som obligationer

Eftersom utdelningarna är fasta och kurspotentialen är begränsad fungerar preferensaktier lite som obligationer. Om räntorna sjunker stiger kursen på preferensaktierna. Stiger räntorna sjunker kursen på preffar. Det har att göra med den riskfria räntan. Marknaden vill ha högre direktavkastning om räntan stiger, alltså måste kursen falla för att det ska vara lönt.

Inflationen är en fara

Till skillnad från vanliga aktier är preferensaktier ganska känsliga för stigande inflation. Även här fungerar preferensaktier nästan som obligationer. Tror du på stigande inflation framöver ska du därför fundera en extra gång ifall du verkligen ska köpa preferensaktier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *