Permanent eller interim CFO – vilket är att föredra?

Ett företag som befinner sig i ett tillväxtstadie kan behöva hjälp av en duktig ekonomichef för att staka ut den finansiella vägen framåt. Men frågan är: bör man anställa en sådan chef på permanent basis, eller kan det vara värt att istället ta hjälp av en interim CFO som en ekonomisk stigfinnare? Det kan finnas fördelar med bägge dessa lösningar och här kommer vi berätta varför så är fallet.

När du driver ett företag ställs du inför många val. I uppstartsfasen är du ofta ensam om att sköta det mesta i företaget, från försäljning och bokföring till att anställa och hantera personalen. Men det kommer ofta en tid i företagets historia då det blir dags att lämna över ansvaret för ekonomin i syfte att främja fortsatt framgång och tillväxt. Och sannolikheten är stor att den tiden kommer förr snarare än senare.

Då står du mellan valet att anställa en permanent Chief Financial Officer (CFO) eller att tillsätta en tillfällig interimschef. Bägge dessa alternativ har dock sina för- respektive nackdelar.

Interim CFO ett bra alternativ till en permanent sådan

Det kan finnas flera orsaker till att det åtminstone inledningsvis inte är den bästa lösningen att anställa en permanent CFO. Dessa är några exempel på sådana anledningar:

  • Företaget är fortfarande mitt uppe i processen att finna sin identitet och staka ut den övergripande vägen framåt. Det kan då vara alltför tidigt att ta en en chef som ska rodda i ekonomin.
  • En ekonomichef kommer inte nödvändigtvis betrakta företagets målsättningar och syften på samma sätt som bolagets ägare. Slitningar kan i sådana fall uppstå mellan ekonomichefen och de entreprenörer som har grundat företaget. Dessutom är inte alla kandidater villiga att offra en trygg tillvaro för att ta anställning i ett uppstartsföretag.
  • Det kan ta flera månader (eller ännu längre) att gå igenom en massa ansökningar och intervjua kandidater till en sådan tjänst. En genväg kan vara att istället ta hjälp av en interim CFO.

För uppstartsföretag kan det av ovan nämnda skäl vara mer logiskt att till en början satsa på en interim CFO-konsult. Detta då interimschefer vanligtvis motiveras mer av att arbeta för företag som befinner sig i denna fas, där de kan sätta sin prägel på verksamheten och bygga en stabil grund för framtida vidareutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *